Home » Usługi

Usługi

  • pomiary powykonawcze budynków i obiektów budowlanych
  • mapy do celów projektowych w formie tradycyjnej i cyfrowej
  • pomiary niwelacyjne
  • pomiary mas ziemnych obliczanie objętości wykopów, nasypów oraz innych prac ziemnych
  • tyczenie obiektów na gruncie
  • obsługę geodezyjną budownictwa ogólnego i przemysłowego
  • podziały nieruchomości
  • wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia
  • dokumenty do celów prawnych